Bạn đang muốn tìm nhà cung cấp Dịch vụ & Giải pháp?

 • Liên kết với chúng tôi

Giải pháp hệ thống quản lý phòng khám

 • 22/04/2021

EPT-MCM là phần mềm quản lý phòng khám trên nền tảng web, deskhop và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý dự án phòng khám như quản lý đăng ký khám, xếp lịch khám, kê dịch vụ, kê đơn, thanh toán, thu chi, nhập xuất thuốc, kết nối với các máy siêu âm, xét nghiệm… EPT-MCM cung cấp các thông tin về đội ngũ y, bác sĩ, khách hàng, quá trình khám, điều trị…

Khác với các hệ thống phần mềm của các đơn vị khác, ở EPTSky luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, tư vấn, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ quản lý phòng khám. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Hệ thống quản lý phòng khám do EPTSky thiết kế, xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.


Các chức năng chính của hệ thống quản lý phòng khám EPT-MCM:

 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý danh mục dịch vụ, thuốc, thiết bị y tế
 • Quản lý quản lý phòng khám
 • Đăng ký khám chữa bệnh
 • Xếp lịch khám
 • Kê dịch vụ
 • Kê đơn thuốc
 • Thanh toán
 • Nhập, xuất thuốc, trang thiết bị y tế
 • Kết nối máy siêu âm
 • Kết nối máy xét nghiệm

Chia sẻ
Bình luận