Bạn đang muốn tìm nhà cung cấp Dịch vụ & Giải pháp?

 • Liên kết với chúng tôi

Giải pháp hệ thống quản lý dự án xây dựng

 • 22/04/2021

EPT-CPM là phần mềm quản lý dự án xây dựng trên nền tảng web và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý dự án xây dựng như quản lý dự án, gói thầu, hợp đồng, kế hoạch, khối lượng, giám sát thi công… EPT-CPM cung cấp các thông tin về chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công…

Khác với các hệ thống phần mềm của các đơn vị khác, ở EPTSky luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, tư vấn, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ quản lý xây dựng. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Hệ thống quản lý dự án xây dựng do EPTSky thiết kế, xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.


Các chức năng chính của hệ thống quản lý chung cư EPT-CPM:

 • Quản lý dự án
 • Quản lý nhà thầu
 • Quản lý đơn vị
 • Quản lý gói thầu
 • Quản lý hợp đồng
 • Khối lượng thi công
 • Kế hoạch thi công
 • Giám sát thi công
 • Tạm ứng – Thanh toán – Quyết toán
 • Hồ sơ lưu trữ

Chia sẻ
Bình luận