Bạn đang muốn tìm nhà cung cấp Dịch vụ & Giải pháp?

 • Liên kết với chúng tôi

Giải pháp hệ thống quản lý chung cư, tòa nhà

 • 22/04/2021

EPT-SBM là phần mềm quản lý dự án chung cư trên nền tảng web và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý dự án chung cư như quản lý khu đô thị, tòa nhà, căn hộ, cư dân, kế hoạch làm việc, trang thiết bị, car parking, nhân viên… EPT-SBM cung cấp các dịch vụ, tiện ích, yêu cầu hỗ trợ, thanh toán, sổ tay cư dân, tin tức… cực kỳ thuận lợi cho cư dân.

Khác với các hệ thống phần mềm của các đơn vị khác, ở EPTSky luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, tư vấn, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ quản lý chung cư, tòa nhà. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Hệ thống quản lý dự án chung cư, tòa nhà do EPTSky thiết kế, xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.


Các chức năng chính của hệ thống quản lý chung cư EPT-SBM:

 • Quản lý khu đô thị
 • Quản lý tòa nhà
 • Quản lý căn hộ, phòng
 • Quản lý cư dân
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý trang thiết bị
 • Thanh toán
 • Yêu cầu hỗ trợ
 • Thông báo
 • Kế hoạch làm việc
 • Car parking
 • Dịch vụ
 • Tiện ích

Chia sẻ
Bình luận