Bạn đang muốn tìm nhà cung cấp Dịch vụ & Giải pháp?

  • Liên kết với chúng tôi

Giải pháp hệ thống quản lý hội nghị, hội thảo

  • 22/04/2021

EPT-CSM là phần mềm quản lý hội nghị, hội thảo trên nền tảng web và mobile, hỗ trợ các công việc trong quản lý hội nghị, hội thảo như quản lý thông tin hội nghị, hội thảo, tiện ích, dịch vụ, địa điểm, phiên, báo cáo, khảo sát… EPT-CSM cung cấp các thông tin về đại biểu, chủ tọa, báo cáo viên…

Khác với các hệ thống phần mềm của các đơn vị khác, ở EPTSky luôn có đội ngũ chuyên gia về quản lý, tư vấn, chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ quản lý hội nghị, hội thảo. Trên cơ sở đó các chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm sẽ từng bước tin học hóa các nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý. Do vậy sản phẩm Hệ thống quản lý hội nghị, hội thảo do EPTSky thiết kế, xây dựng, phát triển luôn đáp ứng tốt các yêu cầu quản trị và mang tính tư duy của các chuyên gia quản lý.


Các chức năng chính của hệ thống quản lý phòng khám EPT-CSM:

  • Quản lý thông tin hội nghị, hội thảo
  • Quản lý đại biểu, chủ tọa, báo cáo viên
  • Quản lý dịch vụ
  • Quản lý tiện ích
  • Quản lý địa điểm
  • Phiên hội nghị
  • Bài báo cáo
  • Khảo sát, đánh giá

Chia sẻ
Bình luận