Bạn đang muốn tìm nhà cung cấp Dịch vụ & Giải pháp?

 • Liên kết với chúng tôi

Quản trị, cài đặt, vận hành, giám sát hệ thống

 • 22/04/2021

Dịch vụ quản trị, cài đặt, vận hành, giám sát hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp hiện đang là một xu thế tất yếu do nhu cầu ngày càng cao cũng như đem lại hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy EPTSky có thể cung cấp một giải pháp phù hợp với mọi mô hình kinh doanh. EPTSky quản lý hệ thống công nghệ thông tin của khách hàng theo mức độ cam kết dịch vụ như báo cáo tự động, hỗ trợ 24/7, thời gian giải quyết sự cố phát sinh,… EPTSky cũng cung cấp dịch vụ dự phòng và phục hồi đảm bảo các hoạt động vận hành ở mức cao nhất.

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ:

 • Giảm chi phí đầu tư cố định, chi phí nhân sự, chi phí quản lý hệ thống công nghệ thông tin.
 • Hiệu quả được tối ưu, khả năng mở rộng trang thiết bị phần cứng, phần mềm, mạng nhanh và cấu hình hệ thống linh hoạt.
 • Chủ động trong việc giám sát và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.
 • Cở sở hạ tầng công nghệ thông tin được kiểm tra và đánh giá liên tục.
 • Kỹ sư chuyên nghiệp, chất lượng và chuyên sâu.
 • Giúp doanh nghiệp tập trung hoạt động kinh doanh.

http://www.hpt.vn/Uploads/Image/dich%20vu/svc6.png
 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Quản trị cơ bản: cài đặt và cấu hình server, cài đặt thêm 1 số phần mềm thông dụng, cập nhật hệ điều hành, hỗ trợ cài đặt antivirus, antispam (bản miễn phí) …
 • Quản trị hệ thống mạng, máy chủ và bảo mật.
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu.
 • Giám sát các thiết bị mạng.
 • Giám sát hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ
 • Bảo dưỡng định kỳ hệ thống.

Bình luận